Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21-Mar-2024
Data wejścia w życie: 21-Mar-2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady obowiązujące w Polsling sp. z o.o., 82 Katowicka, Polska 43-190, Polska, email: polsling@plg.pl, telefon: 731900128, dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://www.elifting.eu). („Usługa”). Dostępując lub korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Możemy modyfikować tę Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikować zrewidowaną Politykę Prywatności w ramach Usługi. Zrewidowana Polityka będzie obowiązywać 180 dni od momentu jej opublikowania w Usłudze, a Twoje dalsze dostęp do lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie stanowić akceptację zrewidowanej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy, abyś regularnie sprawdzał tę stronę.

Informacje, które zbieramy:

Będziemy zbierać i przetwarzać następujące informacje osobiste o Tobie:

 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Telefon komórkowy
 • Adres
 • Informacje płatnicze

Jak zbieramy Twoje informacje:

Zbieramy/otrzymujemy informacje o Tobie w następujący sposób:

 • Gdy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub inaczej przekazuje informacje osobiste
 • Wchodząc w interakcję ze stroną internetową
 • Ze źródeł publicznych

Jak używamy Twoich informacji:

Informacje, które o Tobie zbieramy, będą używane w następujących celach:

 • Marketing/Promocja
 • Tworzenie konta użytkownika
 • Przetwarzanie płatności
 • Wsparcie
 • Zarządzanie zamówieniem klienta
 • Zarządzanie kontem użytkownika

Jeśli chcemy użyć Twoich informacji w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i użyjemy Twoich informacji tylko po otrzymaniu Twojej zgody i wówczas tylko do celów, na które wyrazisz zgodę, chyba że wymaga tego prawo.

Jak udostępniamy Twoje informacje:

Nie przekażemy Twoich informacji osobistych żadnej stronie trzeciej bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Analityka

Wymagamy, aby takie strony trzecie używały przekazanych im informacji osobistych tylko w celu, dla którego zostały przekazane, i nie zachowywały ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu. Możemy również ujawnić Twoje informacje osobiste w następujących przypadkach: (1) aby przestrzegać obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego postępowania prawnego; (2) do egzekwowania Twoich umów z nami, w tym niniejszej Polityki Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na twierdzenia, że korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostaną połączone lub przejęte przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

Zachowanie Twoich informacji:

Zachowamy Twoje informacje osobiste u nas przez okres od 90 dni do 2 lat po tym, jak użytkownicy zakończą korzystanie z ich kont, lub tak długo, jak będziemy tego potrzebować do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie ze szczegółami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować zachować niektóre informacje przez dłuższy czas, na przykład dla celów ewidencji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych legalnych przyczyn, takich jak egzekwowanie prawnych roszczeń, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe anonimowe informacje oraz informacje zbiorcze, które Cię nie identyfikują (bezpośrednio ani pośrednio), mogą być przechowywane w nieskończoność.

Twoje prawa:

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub otrzymania kopii Twoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, zwrócenia się do nas z prośbą o przekazanie (portowanie) Twoich danych osobowych do innej jednostki, wycofania jakiejkolwiek zgody, którą udzieliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz innych praw, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres polsling@plg.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz zrezygnować z bezpośrednich komunikatów marketingowych lub profilowania, które prowadzimy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres polsling@plg.pl.

Zwróć uwagę, że jeśli nie zezwolisz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych informacji osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie dla wymaganych celów, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje zostały pozyskane.

Pliki cookie itp.:

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy te technologie oraz o Twoich możliwościach w zakresie tych technologii śledzenia, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednak ze względu na istniejące ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przekazujesz nam, a robisz to na własne ryzyko.

Inspektor Ochrony Danych / Skargi:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz napisać do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres Polsling sp. z o.o., 82 Katowicka, email: polsling@plg.pl. Odpowiemy na Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Shopping Cart
Scroll to Top